Välj en sida
Five Questions Towards Help

Five Questions Towards Help

Not all questions serve the same basic purpose, and choosing the right type of question can trigger quite different types of responses, thinking, and actions. Here are five different categories of questions you can ask, both your friends and family, your clients,...
Presentation om webbtillgänglighet som PDF

Presentation om webbtillgänglighet som PDF

Nyligen höll vi en presentation på Aareon Nordic Forum i Stockholm, om webbtillgänglighet, och om de krav och regler som gäller för alla myndigheter, organisationer, bolag och företag som helt eller delvis finansieras med offentliga medel. På begäran erbjuder vi här...
Good marketing and Inbound

Good marketing and Inbound

Coming from a more technical background, I for a long time had a strong distrust, even contempt, for marketing and sales, regarding it as mostly cheating and lies. This view I think is fairly common, and while that perspective has some merit, there is a fair bit more...
Tillgänglighet och klarspråk Del 2 – Praktiska råd

Tillgänglighet och klarspråk Del 2 – Praktiska råd

Denna artikel är en fortsättning på en tvådelad artikel och denna gång ligger fokus på praktiska tips och råd. Men först, en kort sammanfattning: Inom hela EU görs nu åtgärder för att, precis som med offentliga byggnader och platser, göra webben tillgänglig för alla,...
Webbtillgänglighet, Ny Lag & WCAG

Webbtillgänglighet, Ny Lag & WCAG

Vad handlar det om? EU har under många år arbetat för att etablera en miniminivå på digital service inom offentlig sektor, med särskild hänsyn till människor med olika former av funktionsnedsättning, för att säkerställa att så många som möjligt kan ta del av och...