Välj en sida
Good marketing and Inbound

Good marketing and Inbound

Coming from a more technical background, I for a long time had a strong distrust, even contempt, for marketing and sales, regarding it as mostly cheating and lies. This view I think is fairly common, and while that perspective has some merit, there is a fair bit more...

läs mer
Tillgänglighet och klarspråk Del 2 – Praktiska råd

Tillgänglighet och klarspråk Del 2 – Praktiska råd

Denna artikel är en fortsättning på en tvådelad artikel och denna gång ligger fokus på praktiska tips och råd. Men först, en kort sammanfattning: Inom hela EU görs nu, som redan nämnts, åtgärder för att, precis som med offentliga byggnader och platser, göra webben...

läs mer
Tillgänglighet och klarspråk Del 1 – Vad handlar det om?

Tillgänglighet och klarspråk Del 1 – Vad handlar det om?

Varför pratas det så mycket om Tillgänglighet och Klarspråk? Inom hela EU införs nu regler för att, precis som med offentliga byggnader och platser, göra webben tillgänglig för alla, oavsett deras olika fysiska och intellektuella möjligheter. I ett första steg gäller...

läs mer
Webbtillgänglighet, Ny Lag & WCAG

Webbtillgänglighet, Ny Lag & WCAG

Vad handlar det om? EU har under många år arbetat för att etablera en miniminivå på digital service inom offentlig sektor, med särskild hänsyn till människor med olika former av funktionsnedsättning, för att säkerställa att så många som möjligt kan ta del av och...

läs mer